Newsletter

מתקן תלייה לשק אגרוף

מיין עפ"י:
מתקן תלייה לשק אגרוף

מתקן תלייה לשק אגרוף

קיימים סוגים שונים של מתקנים לתליית שקי איגרוף: מתקני התליה מתאימים למשקלים שונים של שקי האיגרוף, החומר ממנו עשוי הקיר וחלק ממתקני התליה אף ניתן לתלות על התקרה. קיימים מספר דברים חשובים שצריך לדעת כאשר בוחרים מתקן לתליית שקי איגרוף.

3 דברים שצריך לדעת בנוגע למתקנים לתליית שקי איגרוף

1. סוג התלייה של שק האיגרוף

קיימים 2 סוגים של מתקנים: מתקני תליה לתקרה ומתקני תליה לקיר.

  • הערה: ככל שהתקרה גבוהה יותר כך השרשרת שנצטרך תיהיה ארוכה יותר והשק יזוז יותר בכל מכה שיקבל.


2. משקל מקסימלי

לכל מתקן תליה עומס מרבי, אך שימו לב העומס המרבי הוא לא המשקל המקסימלי של שק האיגרוף! כאשר השק מקבל אגרופים מופעלים עליו ועל המתקן ממנו הוא תלוי כוחות המושכים אותו מטה ולצדדים (בהתאם למכה אותה הוא מקבל). חוק האצבע אומר כי המשקל של שק האיגרוף פחות העומס המרבי אמור להיות לפחות 50 ק"ג. נסביר זאת בדוגמא:

ניקח לדוגמא שק איגרוף ששוקל 20 ק"ג ומתקן תליה שהעומס המרבי של המתקן 75 ק"ג.

ונחסר אותם בהתאמה:

75 ק"ג (עומס מרבי) - 20 ק"ג (משקל השק) = 55 ק"ג - כלומר המתקן מתאים לשק איגרוף זה.

  • הערה: ככל שהעומס המרבי של מתקן התליה גדול יותר כך טוב יותר.


3. התאמה בין היצרן לבין מתקן התליה

מתקני תליה לשקי איגרוף הם אוניברסליים וניתן לתלות שקי איגרוף שונים ללא קשר לחברה של שק האיגרוף.